Vai tu mēdz lamāties? (Lobby un/vai Ingame)

  • Nekad
  • Reti
  • Dažreiz
  • Bieži
  • Katru spēli

(Atbildi aptaujā lapas malā)