Vai tas ka es sēžu tribunālā, man dod ko vai tikia tas ir neliels melnstrādnieka uzdevums?