Vai ir jēga viedot pamācības lol.exs.lv?

  • Jā.
  • Nē.

(Atbildi aptaujā lapas malā)